ASTRALAS – SUBTILI 7 DIMENSIJŲ DVASINĖ VISATA

Astralinis pasaulis (Astral Plane) – tai subtilus septynių dimensijų dvasinis pasaulis, kuris yra tarpininkas tarp regimosios ir neregimosios visatos (projekcija). Nuo žemiausio iki aukščiausio vibracinio dažnio kiekviena dimensija dar dalijama į 7 kategorijas ir 7 sub-kategorijas. Vadinasi, nusižengusi arba dvasiškai pakylėta siela turi labai platų kategorijų spektrą – į kokį Pragarą ar Dangų ji pateks. Astralinis pasaulis (Astralas) nepaprastai skiriasi nuo fizinio žemiškojo lygmens – tiek santykiuose, tarp jame esančių sąmonių, tiek dvasingumo netekusio žmogaus. Todėl Astralas yra ir bausmė, ir pagalba. Neregimojo pasaulio projekcijos informacija ir energija naudojama burtams, ritualams ir kitoms magiškoms manipuliacijoms.

Astralinis pasaulis yra emocijų ir vaizduotės veidrodis. Stipri mintis ir ryški vaizduotė sukuria vibraciją, todėl, kas spinduliuoja minties jegą – ją gali nukreipti bet kam. Bet tvirtos sielos žmogus, einantis reikiamu ir tinkamu dvasiniu keliu, yra nuo to apsaugotas. Ekstrasensai, aiškiaregiai ir net paprasti žmonės žino apie jo egzistavimą. Paprastam žmogui šis supratimas gali atsirasti per miegą, veikiant narkotikams, pasinėrus į gilų alkoholizmą ar patyrus klinikinę mirtį po nelaimingo atsitikimo.

Dauguma religijų, tarp jų ir Krikščionybė, suteikia labai mažai informacijos apie mirtį, Astralinį pasaulį arba kaip elgtis, kai jau palieki žemišką pasaulį. Rytų religijose yra specialios knygos, kur žmogus, būdamas ant mirties slenksčio, viskam iš anksto pasiruošia, kad po mirties išvydęs savo kūną neišsigąstų, nepasimestų. Daugiau apie mirties procesą papasakosiu kitame straipsnyje.

ASTRALINIS PASAULIS. SEPTYNIOS DIMENSIJOS

SEPTINTA DIMENSIJA

Astralinis Pasaulis - Pragaras - Septinta Dimensija

Septintoji Astralinio pasaulio dimensija yra pati žemiausia – dar vadinama Pragaru. Šioje dimensijoje egzistuoja dar plius septynios kategorijos (ir +7 sub-kategorijos pagal prasižengimo lygį). Kategorijos prasideda nuo pačių žemiausių vibracijų, kančių: čia patenka žmonės, pardavę velniui sielą, arba sunkiausiai prasižengę žmogžudžiai, kurie būna surišami grandinėmis, kankinami, dega liepsnose. Toliau, aukštesnėje erdvėje, tęsiasi šiurkščiausių ir nevaržomų aistrų vieta, kurioje nuodėmingos sielos jų negali patenkinti, nes pačios jau nebeturi fizinio kūno. Į čią kategoriją patenka žmonės alkoholikai, narkomanai ir kitų žemiškų vertybių garbintojai, kitaip sakant, priklausomybių valdomos sielos. Pavyzdžiui, jei šalia matome alkoholiką – stpri tikimybė, kad jo energija maitinasi buvusio alkoholiko siela, įsikabinusi į žmogaus mentalinį kūną, skatina žmogų prisigerti, taip iš dalies tenkindama savo priklausomybę. Analogiškai ir su narkomanija, pornografija.

Sielos kankinamos tol, kol joms ateina laikas iš naujo reinkarnuoti į žemiškus kūnus, todėl sekantį gyvenimą jis tokių pačių klaidų gali ir nebekartoti. Siela yra energija ir ji negali sudegti, žūti, susinaikinti ar būti sunaikinta, todėl daugelis religijų žodžiais „Amžinai Degsi Pragare“ tik propogandiškai gąsdina žmogų, kad bijotų mirties ir pragaro. Tačiau, pažvelgus pro didesnį paveikslą, už visas liepsnas ir šalčius labiau kankina amžinas skausmo jausmas, amžinas geismas – paskutinė pasilikusi būsena, į kurią žmogus pavirto nusidėjęs žemėje. Tuo Astralinis pasaulis pasižymi septintame lygyje ir tuo jis susijęs su mūsų kitais šešiais kūnais.

ŠEŠTOJI DIMENSIJA

Astralinis Pasaulis - Skaistykla - 6 Dimensija

Kai miršta paprastas žmogus, kuris palaikė balansą tarp nesunkios nuodėmės ir dvasingumo – jis pabunda šeštoje Astralinio pasaulio dimensijoje, kuris, kaip visos septynios dimensijos, dar dalijamas į papildomas septynias kategorijas. Žemiausioje kategorijoje yra „Skaistykla“ – tarsi kambarys, kuriame peržvelgiamas visas tavo gyvenimas ir jo klaidos Mentalinio kūno lygmenyje.

Dar aukščiau gyvena mūsų protėviai, giminės ir artimieji, kurie pasitinka mus labai panašioje aplinkoje, kurioje gyveno ankščiau. Manoma, jog egzistuoja ištisi miestai, kaimai, pati gražiausia gamta, kurią žmogus matė Žemės planetoje. Tai labai panašu į rodomo filmo „Pradžia“ ekranizaciją.

PENKTOJI DIMENSIJA

ASTRALINIS PASAULIS

Astralinis Pasaulis - Architektams - Penktoji dimensija

Astralinis pasaulis penktame lygyje susideda iš intelektualinių norų, įprastų polinkių, skonių, malonumų ir siekių, kurių sielos nespėjo įgyvendinti žemiškame lygyje. Tie norai pakylėti dvasiškai, be prisirišimo prie žemų vibracijų, žemiškų vertybių, tokių, kaip turtas ar pinigai. Čia vieta, kur žydi dvasinės jėgos, kurios atneša savitų vaisių. Tarkime, žemėje buvote architektas – ten Jūsų lauks neribotos kūrybinės galimybės. Viskas, kas nebaigta žemėje – bus tesiama čia, o po reinkarnacijos yra didelė tikimybė, kad žmogus ir toliau bus architektas – tik jau su didesnėmis galimybėmis. Nuo vaikystės stropiau mokysis, supras, kad kažkada tuo buvo „DEŽAVU“ jausme. Šiame lygyje gyvena geriausi kompozitoriai, mokslininkai ir kitų gabumų meistrai.

KETVIRTOJI IR TREČIOJI DIMENSIJOS

Astralinio Pasaulio Ketvirtoji Ir Trečioji dimensijos

Kuo labiau kylama aukštesnėmis vibracijomis, tuo labiau tolstame nuo Žemiško įvaizdžio. Čia pats tikriausias Rojus, be modernių pastatų, kur tik laukinė gamta su augalija ir gyvūnija iš praėjusių amžių, kuriuose nebuvo civilizacijos. Tarsi gyvenantys Indėnai, kurie medžioja buivolus. O gal tiesiog žvejojate gamtoje, miegate joje ir patiriate didžiausią ekstazę vienas su savimi arba kartu su mylimu žmogumi, su kuriuo atkeliavote čia po mirties.

ANTROJI DIMENSIJA

Dangus - Astraliniame pasaulyje - Antra Dimensija

Astralinis pasaulis, kuriame atsispindi tikra religinė tikrovė – Dangus, Visata (Kosminė Dimensija). Čia gyvena susiskirstę religijomis – regionais, agregorai, visi šventieji ir kiti žmonės siekę dvasingumo aukštumų ir didžiausios palaimos – visos herarchijos. Tai mus kiekvieną dieną sauganti dimensija. Specialios technologijos dėka, panašios į fantastinius filmus, padeda bei gelbėja tuos, kurie maldos vibracijomis „prisiskambina“ su nuoširdžios pagalbos šauksmu. Čia patenka tie, kurie pilnai išlaisvinti nuo savo „EGO“. Literatas, menininkas, pamokslininkas – visiems pavyksta pasiekti savo tikslus.

PIRMOJI DIMENSIJA

Astralinis Pasaulis - Dangus

Vieta, kurioje gyvena Angelai, Arkangelai ir aukščiausios Dvasininkų hierarchijos. Tikima, jog čia egzistuoja protingos, išsivysčiusios būtybės, kadaise buvę žmonės, kaip mes, savanoriškai mokė vadovaudamiesi religijos ir filosofijos principais sieloms, kurios gali suprasti šias tiesas.

Taigi, kur randasi Dievas? Kas Tai Yra? Pamatyti Dievą tikrai įmanoma, tačiau neužtenka viso gyvenimo, tūkstančių reinkarnacijų. Kitas klausimas – O kam jį pamatyti? Dievas nėra visatos būtybė, sėdinti aukštai soste (Daugiau apie Dievo reikšmę ir prasmę – kituose straipsniuose). Žmogus pratęs viską vizualizuoti, tačiau net krikščionių religijos dvasininkai pataria, jog kai meldžiamės, nežiūrėtume į paveikslus ir nebandytume įsivaizduoti, nes vizualizacijomis žaidžia pats šėtonas. Jis slepiasi po gerumu, jis stengiasi pats įrodyti, jog jis neegzistuoja. Kai kurie žmonės pajunta netikra nušvitimą, bet realiame gyvenime jiems vėliau ima nesisekti. Todėl malda turi būti tokia pat nuoširdi ir tiksli, tarsi įrankis, su kuriuo prisiskambiname savo angelams, artimiesiems ir protėviams.

Astralinis pasaulis ir jo septynios dimensijos neužbaigia šių realybių. Todėl eidami iš kartos į kartą, iš reinkarnacijos į reinkarnaciją, manau, atrasime daugiau atsakymų, nes tam mums gyvenimas ir duotas. Mylėti, būti mylimais, mokytis tobulėti ir dabartine būsena kurti geresnę ateitį, geresnį pasaulį.

Astralinis Pasaulis | Astralinio Pasaulio Dimensijos | Septynios Dimensijos