SEPTYNI KŪNAI ARBA ŽMOGAUS SIELOS ANATOMIJA

Septyni kūnai ir septynios dimensijos (planai) egzistuoja šios visatos ribose. Tai, kas mūsų planetoje matoma plika akimi jau išanalizuota, ištyrinėta ir mažais žingsneliais einame į kosmines platybes. Nuo pat vaikystės nuolatos nujausdavau, kad žmoguje ir jį supančioje aplinkoje yra kažkas paslėpto. Jog nėra taip viskas paprasta, ką matome, jaučiame šiame fiziniame, materialiame pasaulyje – dar ne viskas. O kiek aptikta, pamatyta nepaaiškinamų reiškinių: po mūsų ar gyvūnų mirties užfiksuotos nuotraukos ir žmonių pasakotos istorijos, nuolatos vykstantys anomalijos reiškiniai, po kurių aplinkoje sutrinka elektronika, įvyksta nelaimės ir t.t…

Po viso šito galime teigti, kad tikrasis žmogaus dvasingumas remiasi ne aklu tikėjimu, o patirtais atradimais. Kiekvienas iš mūsų skirtingu keliu ateiname pas Dievą.

SEPTYNI KŪNAI: FIZINIS KŪNAS

Visoje mūsų civilizacijos istorijoje ištyrinėtas ir plika akimi matomas kiekvienam yra žemiausios vibracijos žmogaus kūnas. Jo anatomija, vidinė sandara ir gydymas yra ištirtas ir vis dar tiriamas medikų – mokslininkų. Visi paliečiami daiktai – flora ir fauna atitinka panašų dažnį. Jaučiame šilumą, šaltį, skausmą ir mus supančią aplinką. Mūsų kūnas turi tipinę formą, kurią atkartoja kiti 6 kūnai. Taip pat fizinis kūnas negali pereiti kiauriai sienų, nes jų ir mūsų vibraciniai atomų dažniai visiškai sutampa. Visi septyni kūnai turi skirtingus, kvantine fizika pamatuojamus dažnius.

ETERINIS KŪNAS

Eterinis (Gyvybinis) kūnas – tai dviejų lygmenų formos fizinio kūno matrica, kopija. Jis spinduliuoja kintamomis spalvomis nuo mėlynos iki violetinės. Jame sukaupta mūsų genų informacija su astralinės energijos paskirstymu, kad ji negalėtų patekti į fizinį kūną. Šis kūnas sudarytas iš elektromagnetinės, „CHI“, „PRANOS“ ir kitų energijos rūšių. Gyvybinis kūnas energiją gauna iš Fizinio, Astralinio kūnų ir aplinkos. Jo esamą būseną parodo žmogaus imunitetas.

Jei jūs jaučiate nuovargį – tai įrodymas, kad Jūsų Eterinis kūnas yra išsekęs, nes žmonės suserga tik tada, kai yra šio subtilaus kūno pažeidimų. Jį išgydo sveika gyvensena, suderinta mityba, meditacija ir mūsų dvasingumas. Kai mes alkani – tai ženklas kad Eteriniam kūnui reikia „kuro“. Kiekvienas paliestas mūsų daiktas, išgyvenama namų aplinka įsisavina šio kūno energetiką. Dėl to, pavyzdžiui, ekstrasensai gali „nuskaityti“ informaciją apie mus iš mūsų daiktų ir aplinkos. Jei žmonės nesutaria tarpusavyje – tai nesutapo biolaukai, o jei sutampa – dažniausiai poros įsimyli, ar bendraminčiai suranda bendrą kalbą.

Namų šeimininkės senovėje sakydavo, kad nauji puodai – prisijaukinami. Negalima imti naudotų daiktų iš blogų asmenybių, nes juose yra negatyvi informacija, kuri paveiks jūsų nuotaiką, sveikatą. Aš, asmeniškai, atlieku ritualą, kurio dėka pašalinama svetimo žmogaus energija ir atsiranda manoji. Ne veltui, persikėlus gyventi į kitą butą būtina atlikti ne tik fizinį, bet ir energetinį valymą. Visi žmogaus septyni kūnai yra tarsi energijos jėgainė. Žmogui mirus, jo Eterinis kūnas suyra po 3 parų.

ASTRALINIS KŪNAS

Astralinis kūnas yra dar vadinamas Emociniu kūnu, nes jis kuria mūsų aistras, jausmus, nuotaikas, norus ir vizijas. Matomas kaip 1,3 – 1,5 metrų mirguliuojančių spalvų spektras, kuris kinta nuo mūsų norų būsenos ir geidulių. Jį turi net gyvūnai, kai kurie augalai, todėl ir sakoma, kad ne tik žmogus turi sielą. Tik skirtumas, kad mūsiškė yra dvasinė, kuri kaupia patirtis tūkstančius metų nuo žmogaus atsiradimo pradžios.

Astralinis kūnas yra išgyventų emocijų, prisirišimo prie daiktų, žmonių, vietų ir svajonių kūnas. Šio kūno sveikatą aktyvina optimizmas, kasrytinės maudynės šaltame duše, užsiėmimai menais ir kūryba, žvelgimas į viską su meile ir užuojauta, atviros vaikiškos emocijos, kultūrinių poreikių tenkinimas. Pasiekti žvelgimo į viską su meile lygį kartais prireikia ne vieno gyvenimo. Astralinio kūno energiją sekina pyktis, pavydas, nuoskaudos ir blogo linkėjimas kitam. Šį kūną, pirmiausia, pažeidžia nužiūrėjimai ir prakeiksmai, tačiau žmogus turintis stiprų Tikėjimą Savimi (Dievu) negali būti paveiktas. Tokio žmogaus nepersmeigiamą skydą saugo angelai sargai.

Po žmogaus mirties astralinis kūnas arba pasilieka žemėje (ima vaidentis vaiduoklio, vėlės pavidalais), arba jei žmogus buvo doras su puikia dvasine būsena – tuomet po 40 dienų suįra. Su Mentaliniu kūnu (ir kitais trimis kunų apvalkalais) keliauja į dar aukštesnius Astralinio pasaulio lygmenis.

MENTALINIS KŪNAS

Intelektualusis, Minties (Mentalinis) kūnas yra kiaušinio formos, spindintis sidabrine, geltona, balta ir šviesiai žydra spalvomis (1.5 – 3 metrus nutolęs nuo fizinio kūno). Jis yra tarsi durys, balansas tarp žemiško žmogaus ir jo dieviško prado („Dvasinis Aš“) Kūrėjo atspindys. Todėl šis kūnas turi mūsų pastovių minčių ir įsitikinimų mentalinę energiją, kurios dar vadinamos – minties forma. Šis kūnas taip pat kaupia didelius kiekius informacijos apie mus supančią visatą, aplinką. Mentalinis kūnas padeda nusakyti sau, mylimam žmogui, aplinkiniams tai, ką matome ir jaučiame. Taip pat mentalinis kūnas priverčia mus kažko norėti, geisti, todėl yra tiesiogiai sąveikaujantis su Astraliniu kūnu. Ne veltui Biblijoje parašyti Kristaus žodžiai: „Kur Jūsų Mintys – Ten Randasi Jūsų Siela“.

Blogos mūsų mintys visada pritraukia negatyvius žmones ar nemalonius įvykius, o tai sekina Intelektualų kūną. Labiausiai jį ardo keiksmai, nekritiškas tikėjimas kitais žmonėmis, padrikos mintys, prakeiksmai ir savęs netobulinimas. Net betikslis sėdėjimas prie kompiuterio ar banalaus turinio TV žiūrėjimas (muilo operos, propagandos, negatyvios, pyktį kurstančios informacijos). Rekomenduojama domėtis kažkuo nauju, atrasti naujų potyrių, būti kritišku ir žvelgti į viską didesniu mąsteliu. To Jus individualiai moko mano dvasinė terapija (psichologija per sielą), kurios dėka tinkamai prižiūrimi visi septyni kūnai.

KAUZALINIS (SIELOS) KŪNAS

Tai absoliutiškai tyra, pirmojo lygio „Nemirtingas Aš,“ 5 metrų skersmens, ovalo formos, geltonai baltos spalvos – žmogaus Siela, kurioje maksimaliai koncentruota informacija apie praeitus gyvenimus nuo tūkstančius metų reinkarnacijose iki dabar. Visos sukauptos patirtys, pasirengimas reinkarnacijai pomirtinio gyvenimo etape. Ne veltui mums pasitaiko konkretūs Jūsų įvykiai, darbai, vaizdiniai, ko mes labai dažnai pasąmoningai saugomės, tarsi jau buvome patyrę ne vieną kartą, nes viskas į žmogaus pasąmonę atkeliauja iš šio kūno šaknų. Tvirtą Kauzalinį kūną (tvirtą sielą) turi tik sėkmingi, veiklūs, ypatingai pozityvūs žmonės, nes kasdien, kiekvienas iš mūsų formuojame naują karmą, naujus įvykius ir net veikiame kitų žmonių likimus. Todėl kuo labiau darome atsakingus sprendimus, nepaklusdami tik fiziniam kūnui, tuo greičiau mus aplanko sėkmė. Viskas priklauso, kaip nuoširdžiai apie tai mąstome ir esame atsakingi už kitų žmonių gyvenimus. Tarkime, nuo pat vaikystės manyje buvo begalinis noras padėti žmonėms, tačiau ši pagalba turi ateiti tik tada, kai to žmogus nori, paprašo, nes kitu atveju pažeistume Visatos Laisvos Valios Įstatymą. Nuo to priklauso, kaip energijomis keičiasi visi mūsų septyni kūnai.

SPIRITUALINIS (LIKIMO) KŪNAS

Antrojo lygio „Nemirtingas Aš“ kūnas, kuris dar laikomas Sielos Šaknimi – „Dievo Kibirkštis“. Šis subtilus energetinis kūnas yra pavadintas Didžiųjų Pranašų Jėzaus Kristaus arba Budos garbei, nes jis atspindi mūsų Kūrėją – „Dvasinį Aš“. Skaidriausiu sielos tyrumu pasižyminti materija su maksimalia dvasine platybe ir etaloninės meilės pradu, nuo kurio ima sąveikauti visi septyni kūnai. Po žmogaus mirties, išsiskaidžius sielai, po „viso gyvenimo apžvalgos“ Skaistykloje šis kūnas patenka į aukščiausių vibracijų lygmenis (arčiausiai Dievo) ir anapilio bendruomenė arba pati nusipelniusi Dvasia sprendžia į kurį žemiško gyvenimo etapą reinkarnuosis. Tai periodas, kai Tu po mirties pabūni su savo protėviais, o atėjus reinkarnacijos laikui, su Tavimi atsisveikina ir palydi įgyti naujų patirčių. Šis kūnas dar vadinamas Kristaus arba Budos kūnu (krikščionys turi kristaus kūną). Jis būna neaktyvus egoistams, kurie nesugeba atjausti kito žmogaus, todėl jį aktyvinti galime branginti, skleisti meilę kitiems. Šis kūnas atspindi visus karmos (lemties) įvykius ir jis priklausomas nuo 7- tojo Sąmoningumo kūno.

SĄMONINGUMO (DVASIOS) KŪNAS

Ir pagaliau pasiekiame Sąmoningumo kūną, siejamu su tikėjimu, tikro pasaulio veido matymu. Jis atsakingas už sąmonės plėtimosi palengvinimą už asmenybės ribų, pastiprinantis kiekvieno iš mūsų individualumą. Tai Tikrasis Sielos Laimės Šaltinis, kurį pasiekusi siela patiria amžinos palaimos būseną. Tai po Krikšto Sakramento šis kūnas labiausiai pasireiškia tuo, kad jame apsigyvena Šventoji Trejybė, kurios dėka visi kiti kūnai gauna apsaugas nuo piktųjų įsibrovėlių iš įvairių Astralinių dimensijų. (Apie tai papasakosiu kituose straipsniuose).

Septyni Kūnai - Nuo Fizinio Iki Sąmoningumo

Susisiekite su manimi ir kiekvienam asmeniškai nustatysiu – kokios būklės yra Jūsų Septyni Kūnai ir duosiu patarimų, kaip dirbti su kiekvienu iš kūnų individualiai. Apie fizinio kūno priežiūrą žinome kiekvienas 🙂

Septyni Kūnai | Žmogaus Kūnų Anatomija | Astraliniai Lygmenys | FIZINIS | ETERINIS | ASTRALINIS | MENTALINIS | KAUZALINIS | SPIRITUALINIS (ROOT) | SĄMONINGUMO (PALAIMOS) KŪNAS